ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการล้างร่องที่หมุนไว้ล่วงหน้า